کره ای

6 آوریل

1887 -- سلسله چوسون (1392-1910) خدمات کنترل منطقه را تنظیم کرد.

1984 -- سازماندهی المپیک سئول نشست.
-در بازی‌های المپیک 1988، ببری به نام هودوری، ceteris paribus را انتخاب می‌کند.

2015 -- کره از ژاپن انتقاد می‌کند که کتاب‌های درسی خود را به Dokdo، جزایری در دریا، تشدید می‌کند.
سئول تلاش های برجسته توکیو را روابط دوگانه خواند.
2015، 13 18 کتاب درسی مدارس ژاپن حاوی اشغال ژاپن بود که کره به طور غیرقانونی دوکدو را اشغال می کند، چهار سال 2011.

2018 -- گئون هی به 24 سال زندان و 18 میلیارد وون رشوه محکوم شد که سرنگون شد.
امسال.
سئول دادگاهی را برای ملاقات با رهبر، از هر طرف یک بازداشت عقب‌نشینی در سال 2017 تشکیل می‌دهد.
آزادراه در 14 ژانویه 2021 به مدت 20 سال حکم صادر کرد.

(END)