تیتر روزنامه های کره جنوبی

سئول، 17 (یونهاپ) -- اینها عناوین روزنامه های کره ای 17 هستند.

روزنامه های کره ای زبان
--- به بیان رهبران کره جنوبی و ژاپن "به سوی آینده" دور (کیونگ‌هیانگ شینمون)
-- یون به S.
کره، عصر ژاپن، کیشیدا «موافق دیپلماسی» (Kookmin Daily)
-- ژاپن وارث کار بهانه ای است، کره جنوبی را اندازه نمی گیرد (دونگا ایلبو)
-- کره جنوبی، ژاپن عادی سازی GSOMIA "گفتگوی اقتصادی" (سئول شینمون)
-- کره جنوبی، دیپلماسی رهبران ژاپن، "عصر باز" (Segye Times)
-- عادی سازی GSOMIA، توزیع (چوسون ایلبو)
-- کره جنوبی , ژاپن GSOMIA, (JoongAng Ilbo)
-- کیشیدا خواهان اعمال همفکری زنان است، گناهکار نمی شود (هنکیوره)
-- کره جنوبی، ژاپن دست می گویند، "بیا با هم باشیم" (هنکوک) Ilbo)
-- یون می گوید، "همکاری جدید کره جنوبی و ژاپن" آغاز شد.
راه اندازی باقی می ماند (روزنامه موضوعی Maeil)
-- یون، کیشیدا می گویند، 'S.
عصر کره، ژاپن (کره روزانه)

روزنامه‌های انگلیسی زبان
-- نه «بازی مجموع صفر»: یون (کره جونگ آنگ روزانه)
-- یون، کیشیدا روابط (کره هرالد)
-- یون کره-ژاپن را به عنوان "برد-برد" می بیند (کره تایمز)
(END)